ΙΣΠΑΝΙΚΑ


A1: 1,5 ώρα την εβδομάδα. Γίνεται προετοιμασία για το επίπεδο Α1 του DELE. Eίναι το δίπλωμα που αντιστοιχεί στο πρώτο από τα έξi επίπεδα εκμάθησης που προτείνει το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Inicial : 2 ώρες την εβδομάδα. Γίνεται προετοιμασία για τα επίπεδα Α2 & B1 του DELE

Intermedio: 2 ώρες την εβδομάδα.  Γίνεται προετοιμασία για τα επίπεδα Β2 του DELE

Αvanzado: 3 ώρες την εβδομάδα.  Γίνεται προετοιμασία για το επίπεδο C1 του DELE

Superior: 3 ώρες την εβδομάδα.  Γίνεται προετοιμασία για το επίπεδο C2 του DELE