ΓΑΛΛΙΚΑ


Θέλετε να εξασκηθείτε στα Γαλλικά

logoBdf

france_project

Preparatoire

1-1,5 ώρες την εβδομάδα για μαθητές  Δ΄και Ε΄ τάξης του Δημοτικού.

Cours I

3 ώρες την εβδομάδα για μαθητές Στ΄ Δημοτικού και Α΄ Γυμνασίου. Γίνεται προετοιμασία για τις εξετάσεις γλωσσομάθειας Junior του Europalso.

Cours II

3 ώρες την εβδομάδα.  Γίνεται προετοιμασία για το πιστοποιητικό γλωσσομάθειας DELF Α1 που αντιστοιχεί με το επίπεδο Α1 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Γλωσσομάθειας για τις Γλώσσες.

Cours A2

3 ώρες την εβδομάδα.  Γίνεται προετοιμασία για το πιστοποιητικό γλωσσομάθειας DELF Α2 που αντιστοιχεί με το επίπεδο Α2 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Γλωσσομάθειας για τις Γλώσσες.

Cours B1

3 ώρες την εβδομάδα. Γίνεται προετοιμασία για το πιστοποιητικό γλωσσομάθειας DELF Β1 που αντιστοιχεί με το επίπεδο Β1 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Γλωσσομάθειας για τις Γλώσσες.

Cours B2

4 ώρες την εβδομάδα.

DELF B2 – Sorbonne B2

Γίνεται προετοιμασία για το πιστοποιητικό γλωσσομάθειας DELF Β2 και Sorbonne B2 που αντιστοιχεί με το επίπεδο Β2 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Γλωσσομάθειας για τις Γλώσσες.

 

Projects μαθητών στα Γαλλικά