Ενημερωτική συγκέντρωση για τις εξετάσεις γλωσσομάθειας

Tην Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2013 πραγματοποιήθηκε ενημερωτικό σεμινάριο από εκπρόσωπο της Ελληνοαμερικάνικης Ένωσης µε θέµα:

“Οι εξετάσεις Γλωσσομάθειας και ο ρόλος τους. Τα Αγγλικά ως εφόδια για το µέλλον του παιδιού- Πιστοποιήσεις και αναγνωσιμότητα. Μύθοι και πραγματικότητα.”

Η πρόσκληση.