‘Εκδηλώσεις’


Unsubscribe

Newsletter #3 May 2018


Ενημέρωση Μάιος 2018

ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Εκμάθησης Πληροφορικής

Πλατεία
Γιαννετάκη 5,

Νέο Ηράκλειο, 141. 21

Τηλ. 210 2810355

horizon4@otenet.gr

http://www.horizons.edu.gr